Deze privacyverklaring beschrijft de werkwijze van HM-Electronics.nl met betrekking tot het verzamelen, het gebruik, het openbaar maken en de opslag van persoonlijke informatie (zoals hierna beschreven) die u ons via deze website bezorgt.

1. Gegevens

HM-Electronics.nl gebruikt alleen de persoonsgegevens die u zelf rechtstreeks tijdens platsen van een bestelling opgeeft. Dit kan zijn in het kader om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Wij gebruiken de volgende gegevens:
- naam gegevens,
- afleveradres,
- telefoonnummer,
- factuuradres,
- e-mailadres,
- betalingsgegevens,

2. Gegevens inzage en wijzigen 

U kunt uw gegevens op elk moment opvragen door uw online account te raadplegen. Dit maakt het tevens mogelijk dat u uw gegevens altijd kunt wijzigen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen is het belangrijk dat u uw wachtwoord niet zomaar bekendmaakt aan anderen. Als u een wachtwoord wilt wijzigen dan kunt u dat via de website doen mideel van invullen van uw e-mailders op nieuw opvragen. Als u enig verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van een wachtwoord opmerkt, neem dan contact met ons op via info@hm-electronics.nl

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de services die wij u leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen.

3. Beveiliging

HM-Electronics.nl hecht veel belang aan beveiliging van uw gegevens. Daarom doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig blijven tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, aanpassing of vernietiging. Wees u ervan bewust dat geen enkele internetconnectie 100% veilig of storingsvrij is. In het bijzonder kunnen e-mails die vanaf of naar HM-Electronics.nl website worden verzonden niet beveiligd zijn. U dient bijgevolg zorgvuldig te bepalen welke informatie u via e-mail doorgeeft. Indien u bovendien paswoorden, ID-nummers of andere toegangsmodaliteiten gebruikt op deze website, bent u zelf verantwoordelijk voor hun beveiliging.

De informatie op deze website wordt door HM-Electronics.nl met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. HM-Electronics.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.

De website van HM-Electronics.nl bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door HM-Electronics.nl worden beheerd. Deze zijn door HM-Electronics.nl te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. HM-Electronics.nl geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. 

HM-Electronics.nl kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

4. Bewaartermijnen

HM-Electronics.nl bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw bestelling af te handelen. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer dan nodig worden bewaard. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij wij verplicht zijn door de wet om ze langer te bewaren. 

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk op 31 december in het jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk op 31 december in het jaar na ons laatste contact worden verwijderd. 

5. Doelen

We gebruiken de van u ontvangen gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je lezen welke doelen dat precies zijn.

  • Je bestelling leveren. Uiteraard gebruiken we de gegevens voor het afhandelen van je bestelling. Als je iets bestelt dan wil je dat natuurlijk wel ontvangen. Het kan ook zijn dat we de gegevens doorgeven aan zogenaamde ‘derden’. Over deze ‘derden’ kun je verderop meer lezen.
  • Reclame. Wij begrijpen dat je graag wilt weten welke nieuwe producten wij allemaal hebben. Je kunt hiervan na jouw toestemming op de hoogte worden gebracht per e-mail of via social media.
  • Nieuwsbrief/sms. Ook is het mogelijk om je aan te melden voor onze nieuwsbrief/sms. Op deze manier blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Wil je de nieuwsbrief/sms niet meer ontvangen? Je kunt je altijd afmelden via de link in onze nieuwsbrief/sms.
  • Vragen. Ook is het mogelijk dat je een vraag hebt. Over je bestelling bijvoorbeeld. Deze kun je stellen via een contactformulier. Op dit formulier wordt je gevraagd om verschillende gegevens in te vullen. Uiteraard kun je zelf kiezen welke gegevens je hierbij aan ons stuurt. Deze gegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is om de vraag volledig te beantwoorden. Wij willen je immers zo goed mogelijk helpen.

6. Derden

Uw gegevens kunnen uitdrukelijk verstrekt worden aan derden, als wij bijvoorbeeld vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik van onze webshop, dan kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten. Echter uw gegevens worden niet aan derden verkocht.

7. Wijzigen van Privacy Statement

Om jou zo goed mogelijk te informeren over het gebruik van de gegevens kan het zijn dat wij dit Privacy Statement soms moeten aanpassen. We raden je aan om geregeld dit Privacy Statement te lezen zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van HM-Electronics.nl, dan kunt u een e-mail sturen via het contactformulier op de site. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

//
// // // //
//